ARHIVA BROJEVA

SUDSKA PRAKSA

Suđenje u Srbiji o naknadi štete pre Građanskog zakonika

                                                                                                               – Požarevački magistrat – 1827. – 1843.*

                                                                                                                             * Iz knjige – Radivoja K. Novakovića,
                                                                                                                              advokata - ŠTETA I N
ЈENA
                                                                                                                              NAKNADA po Marselu Planiolu
                                                                                                                              i ostalim piscima –
                                                                                                                              sa predgovorom g. Drag. Aranđelovića, profesora
                                                                                                                              univerziteta

 ODGOVORNOST RODITELJA

ZA ŠTETU KOJU SU PRIČINILA DECA

 

— Presuda 19 septembra 1828 br. 1264

 

Roditelji plaćaju za decu naknadu štete

Tužba

Na optuženije Jeromonaha Serasrima iz manastira Zaove, da su mu Ilija Kovjanića i Stevana Mirkovića sinovi, iz Velikoga Sela, čobančad, ukrali, zaklali, ispekli i pojeli 6 pujčića, od kojih je on pronašao strv na vatrištu njinom, gdi su noćili sa stokom, a ne da i je sovršeno vidio i nji same pohvatao.

Na koje izgovarajući se rečena čobančad, da oni o tome ni najmanje neznadu i ni pod koji način ne odavajući se za takovu pogriješku, togo radi na zakletvu pomenutog Jeromonaha serafima tako, da on cjelu sumnju na nji polaže,

Presuda

da isti roditelji rečeni čobana, plate za svi 6 pujčića 9 groša jeromonahu Serafimu, pa neka oni sami istražuju druge rzuse, kad se izgovaraju da oni nisu, i ako pronađu druge rzuse koji su to sadjelali, odma da i objave knezu u selu. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa