ARHIVA BROJEVA

NAKNADA ŠTETE

Šteta i naknada štete regulisane su (pre svega) Zakonom o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89; "Sl. list SRJ", br. 31/93, zatim - (Uredba o primeni Zakona za vreme ratnog stanja – br. 22/99, 23/99, 35/99, 44/99); "Sl. glasnik RS", br. 18/2020 – u daljem tekstu: ZOO), čl. 154. – 169.

Šteta (shodno članu 155. ZOO) je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa