ARHIVA BROJEVA

SUDSKOMEDICINSKI ZNAČAJ ODNOSA IZMEĐU POVREDA I OBOLJENJA

Prim dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, spec. ortopedske hirurgije

Prof. dr sci Zoran Stanković, sudski veštak, spec. sudske medicine

REZIME

Sa sudskomedicinskog stanovišta, definicija zdravlja po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), koja glasi: „kompletno fizičko, mentalno i socijalno blagostanje, a ne samo odsustvo bolesti i nesposobnosti“, nije primenljiva u oblasti ekspertizne medicine. Ovo proizlazi iz činjenice da je proverljivost stvarnog stanja objektivnim metodama, a koje pritom moraju zadovoljiti etičke uslove, praktično nemoguća. Zato je prihvatljivije i opravdanije govoriti o subjektivnom osećaju zdravlja i dobrom zdravstvenom stanju, što podrazumeva isključenje dijagnostikovanih poremećaja funkcije tela od strane lekara.

Oštećenje zdravlja definiše se kao vidljiv poremećaj funkcije ili strukture, odnosno funkcije i strukture telesnih sistema. Po svom poreklu ono može biti prirodno i nasilno. Postojeća granica između ove dve kategorije veoma je uska, često teško prepoznatljiva, ponekad neuhvatljiva.

Zdravlje u određenom medicinskom smislu predstavlja stanje usaglašenog rada svih telesnih sistema, ili odsustvo simptoma poremećaja u njihovom radu.

Ključne reči: traumatsko oboljenje, morbozne povrede, posledice i komplikacije povreda, sinkopalne povrede, lipotimičke povrede.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa