ARHIVA BROJEVA

PRESTANAK RADNOG ODNOSA Zakonit otkaz

Članom 179. Zakona o radu definisani su (mogući) razlozi za otkaz od strane poslodavca.

Zakon o radu je donet i objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 24/2005 od 15. marta 2005. godine (sa stupanjem na snagu – 23. marta 2005. godine), a član 179. je propisivao razloge koji daju mogućnost poslodavcu da otkaže zaposlenom ugovor o radu (ne ostvaruje rezultate rada, učini povredu radne obaveze, ne poštuje radnu disciplinu, zloupotrebi pravo na odsustvo, odbije zaključenje aneksa ugovora o radu, usled tehnoloških, ekonomskih i sl. promena dođe do smanjenja obima posla i prestane potreba za obavljanjem određenog posla, ne vrati se na rad u dogovorenom roku, učini krivično delo na radu ili u vezi sa radom).

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa