ARHIVA BROJEVA

OBAVEZA ISPLATE ZARADE ZA OBAVLJENI RAD

Persida Jovanović,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

 

UVOD

Između poslodavca i lica koje po osnovu ugovora o radu na neodređeno ili određeno vreme kod njega radi (zaposlenog) postoji obligaciono-pravni odnos. Ugovor o radu zaključuje se između zaposlenog i poslodavca i to je osnov zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca. Proizvodi pravna dejstva stvarajući prava i obaveze za obe ugovorne strane. Zaposleni pored ostalih, ima pravo na odgovarajuću zaradu za obavljeni rad, a poslodavac je strana koja utvrđuje uslove rada i organizuje proces rada, i pored ostalih ima obavezu da zaposlenom za obavljeni rad isplati odgovarajuću zaradu. Ovo pravo zaposlenog, kao i njegova druga prava po osnovu rada ostvaruju se njegovim stupanjem na rad.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa