ARHIVA BROJEVA

RADNO PRAVO

 

Sentence priredio: Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

SPOR POVODOM DISKRIMINACIJE I STVARNA NADLEŽNOST SUDA

Za spor povodom diskriminacije stvarno je nadležan viši sud.

Polazeći od ovako utvrđenog činjeničnog stanja, prvostepeni sud je zaključio da je tužilac bio diskriminisan po osnovu odobrenja neplaćenog odsustva u odnosu na zaposlenog, ovde neparničara, K.Ž. Dalje, prvostepeni sud je zaključio da kada su u pitanju otkazni razlozi iz člana 179. Zakona o radu, irelevantno je za radnopravni status da li poslodavac prema drugom zaposlenom toleriše određenu vrstu ponašanja ili ne. Međutim, ovde postoji izuzetak koji se odnosi na diskriminaciju, budući da je u istoj činjenično-pravnoj situaciji tuženi postupao drugačije u odnosu na tužioca i zaposlenog K.Ž., odnosno tužiocu nije odobrio neplaćeno odsustvo, kao ni zaposlenima koji su ga tražili (A.S., R.R., V.G. i D.P.), dok je isto odobrio jedino K.Ž. Takođe, prvostepeni sud je zaključio da odsustvo jednog kapetana ne remeti proces rada, kao i da je o zahtevu K.Ž. za neplaćeno odsustvo od 22.01.2013. godine, poslodavac rešio u roku od 24 časa (23.01.2013. godine), dok je o zahtevu tužioca od 24.12.2012. godine, rešio tek 11.01.2013. godine. Radi toga, tužiocu pripada i naknada štete, čija je vrednost utvrđena na osnovu nalaza i mišljenja sudskog veštaka finansijske struke.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa