ARHIVA BROJEVA

OTKAZ UGOVORA O RADU NAMEŠTENIKU ZBOG PROMENE UNUTRAŠNJEG UREĐENJA

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

             U autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave po slovu zakona postoje tri vrste zaposlenih: službenici, funkcioneri i nameštenici. U odnosu na sve njih primenjuje se Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, ali sa različitim dejstvom. U odnosu na prava i dužnosti službenika i funkcionera njegova je primena bezuslovna dok je primena opštih radnopravnih propisa i posebog kolektivnog ugovora za jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: poseban kolektivni ugovor), kao i kolektivnog ugovora kod poslodavca supsidijarna. Ona dolazi u obzir, kada na tu temu postoji pravna praznina – ta prava nisu uređena ovim ili posebnim zakonom ili drugim propisom.

Suprotno, u odnosu na nameštenike primena njegovih normi deluje kada je to izričito propisano ovim ili drugim zakonom, a u protivnom u primeni su opšti radnopravni propisi i kolektivni ugovori odnosno kolektivni ugovor kod poslodavca. Kada je reč o otkazu ugovora namešteniku zbog promene uređenja i nemogućnosti premeštaja odnosno raspoređivanja slovo zakona ne poznaje status neraspoređenosti i pravo na naknadu plate. Radi toga nema ni potrebe za donošenjem rešenja na te teme. U prisustvu ispunjene materijalne pretpostavke iz odredbe stava 4. člana 147. Zakona poslodavac donosi rešenje o otkazu ugovora o radu. Status neraspoređenosti za zakonom određeni period kao i pravo na naknadu plate važe isključivo za službenike.

Ključne reči: merodavan zakon, opšti radnopravni propisi, službenik, neraspoređeni službenik, rešenje o statusu neraspoređenosti, pravo na naknadu plate, nameštenik, otkaz ugovora o radu promena unutrašnjeg uređenja, nemogućnost raspoređivanja odnosno premeštaja, otkaz ugovora o radu.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa