ARHIVA BROJEVA

LIKVIDACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA

Likvidacija privrednog društva regulisana je odredbama čl. 524. – 548. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021, u da-ljem tekstu: Zakon).

Pre svega, skrećemo pažnju da treba voditi računa da se - Likvidacija društva - može sprovesti kada društvo ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza (član 524. Zakona). U suprotnom – pokreće se postupak stečaja zbog prezaduženosti (član 539. Zakona).

Likvidacija društva se pokreće (član 525. Zakona) – Odlukom o likvidaciji i to (u zavisnosti o forme društva):

  - jednoglasnom odlukom svih ortaka, odnosno komplementara, ako ugovorom o osnivanju nije drugačije određeno;

  - odlukom skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću, u skladu sa članom 211. Zakona;

  - odlukom skupštine akcionara, u skladu sa članom 358. Zakona.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa