ARHIVA BROJEVA

PRIVREDNO PRAVO PRINUDNA LIKVIDACIJA

Obavezan prekid postupka – Pokretanje postupka prinudne likvidacije nad nekom od parničnih stranaka

Sud je dužan da prekine parnični postupak u slučaju pokretanja postupka prinudne likvidacije nad nekom od parničnih stranaka.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa