ARHIVA BROJEVA

PRIVREDNI APELACIONI SUD Kontrolni član

Posledice brisanja društva iz registra u slučaju prinudne likvidacije – Odgovornost kontrolnog člana – Nepostojanje kontrolnog člana u vreme brisanja društva

Neograničena solidarna odgovornost kontrolnog člana društva sa ograničenom odgovornošću - predstavlja propisan izuzetak od opšteg pravila o odgovornosti članova društva sa ograničenom odgovornošću, pa samim tim prilikom tumačenja navedenog izuzetka nema mesta širenju odgovornosti na lica koja nisu obuhvaćena izuzetkom. Ovde tuženi NIJE kontrolni član tužiočevog dužnika "...." DOO. Kontrolni član dužnika je bilo pravno lice "..." DOO ...., koje u vreme brisanja dužnika nije postojao, jer je brisan pre dužnika. Činjenicom da u vreme brisanja dužnika tužioca iz Registra privrednih subjekata isti nema kontrolnog člana, uzrokuje nemogućnost primene člana 548. stav 4. Zakona o privrednim društvima, jer nema lica koje je neograničeno solidarno odgovorno za obaveze dužnika.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa