ARHIVA BROJEVA

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA I STUPANJE NA RAD

 Borivoje Živković,

sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

Apstrakt: Ugovor o radu zaključen u pisanom obliku između poslodavca i zaposlenog je osnov zasnivanja radnog odnosa, dok je stupanje na rad način uključivanja zaposlenog u proces rada. Početak rada je ugovorna klauzula koja može biti izmenjena saglasnošću volja, odnosno opravdanim razlozima. Nepoštovanje početka rada izvan izvinjavajućih razloga ima za posledicu da zaključeni ugovor ostaje bez dejstva. Agencijsko zapošljavanje ima svoje posebnosti, ali i tada se ne može zanemariti početak rada ustupljenog zaposlenog za ostvarivanje njegovih prava, obaveza i odgovornosti kod poslodavca korisnika.

Ključne reči: ugovor o radu, stupanje na rad, prava, obaveze i odgovornosti, početak rada, opravdani razlozi, fikcija radnog odnosa, agencijsko zapošljavanje.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa