ARHIVA BROJEVA

VRHOVNI KASACIONI SUD

PRIVREDNO PRAVO

– BANKARSKI POSLOVI –

UGOVORI O KREDITU I
TROŠKOVI I PROVIZIJE BANAKA

PRAVNI STAV
O DOZVOLJENOSTI UGOVARANJA TROŠKOVA KREDITA

Banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pa odredba ugovora  o  kreditu  kojom  se  korisnik  kredita  obavezuje  da  banci  plati  troškove  kredita nije ništava  pod uslovom da  je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita.

Troškovi obrade kredita i puštanja kredita u tečaj, kao i drugi troškovi koje banka obračunava korisniku  prilikom odobravanja kredita ili koji su poznati na dan obračuna  i  koje  banka  obračunava  korisniku  u  toku  realizacije  ugovora  o  kreditu, mogu  biti  iskazani  u  procentualnom  iznosu  i  naplaćuju  se  samo  kroz  obračun efektivne kamatne stope.

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 22.05.2018. godine)

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa