ARHIVA BROJEVA

PRIVREDNI APELACIONI SUD

PRIVREDNI PRESTUPI

Privredni prestupi iz člana 46. stav 1. tačka 20. i stav 2. i člana 46. stav 1. tačka 1. i stav 2. Zakona o računovodstvu – Nužnost opredeljivanja oblika vinosti u izreci presude – Odgovorno lice – Ublažavanje novčane kazne

Prvostepena presuda je doneta bez bitnih povreda odredaba postupka, činjenično stanje je potpuno i pravilno utvrđeno, pa je pravilan zaključak prvostepenog suda da su se radnjama okrivljenog stekli svi elementi privrednih prestupa za koji je oglašen odgovornim. Nisu osnovani navodi žalbe u pogledu subjektivnih obeležja u izreci presude, jer nije neophodno opredeljivanje oblika vinosti u izreci presude, sem u slučaju kada zakon izričito zahteva postojanje umišljaja na strani odgovornog lica. Stoga je pravilno postupio prvostepeni sud, obzirom da je delo izvršeno iz nehata. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa