ARHIVA BROJEVA

DOBROVOLJNI POVRATAK Program za podršku dobrovoljnog povratka stranaca za period od 2022. do 2025. godine

Na osnovu člana 85. stav 4. Zakona o azilu i privremenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018), člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005, 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012, 72/2012, 7/2014, 44/2014 i 30/2018), a u vezi sa članom 77. stav 6. Zakona o strancima ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018 i 31/2019), Vlada je donela i objavila u "Sl. glasniku RS", br. 36/2022 od 18.03.2022. godine (sa stupanjem na snagu osmog dana od dana objavljivanja – znači 26.03.2022.) - Uredbu o utvrđivanju Programa za podršku dobrovoljnog povratka stranaca za period od 2022. do 2025. godine.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa