ARHIVA BROJEVA

30. jun 2012. godine - rok ispunjenja obaveze usklađivanja postojećih akcionarskih društava sa Zakonom o privrednim društvima

(“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011)

U januarskom broju Pravnog informatora pisali smo o OBAVEZI USKLAĐIVANJA sa NOVIM Zakonom o privrednim društvima, obzirom da je odredbom člana 600. samog Zakona – propisano da njegova primena počinje - 1. februara 2012. godine.

Podsećamo - Novi Zakon doneo je niz značajnih novina, posebno u pogledu postojećih privrednih subjekata – kojima je propisana obaveza usklađivanja i usaglašavanja sa novim Zakonom.

Obaveza usklađivanja postojećih društava sa NOVIM Zakonom - odnosi se, u najvećoj meri, na Društva s ograničenom odgovornošću (DOO) i Akcionarska društva (AD) i to u pogledu minimalnog iznosa osnovnog kapitala, organa upravljanja u njima, njihovih opštih akata (osnivačkih akata, statuta i dr.), kao i obaveze registrovanja izvršenih usklađivanja (kod nadležnog registratora, odnosno Agencije za privredne registre).

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa