ARHIVA BROJEVA

REFORMA JAVNE UPRAVE (RJU)

STRATEGIJA

reforma javne uprave u Republici Srbiji
za period od 2021. do 2030. godine

 

Strateški okvir i razlozi za donošenje
nove strategije

Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Strategija RJU iz 2014) doneta je 24. januara 2014. godine i razrađena je kroz dva akciona plana - za period 2015-2017. i za period 2018-2020. godine. Nakon sprovedene prve eksterne evaluacije Strategije RJU iz 2014, Savet za reformu javne uprave je Zaključkom podržao nalaze i preporuke te evaluacije i pokrenuo proces izrade Strategije reforme javne uprave za period od 2021. do 2030. godine (u daljem tekstu: Strategija RJU), usredsređene na politiku pružanja usluga, upravljanje ljudskim resursima (u daljem tekstu: ULJR) i upravljanje kapacitetima, kao i unapređenje koordinacije u sprovođenju i praćenju reforme javne uprave, uz dalje usklađivanje svih dokumenta javnih politika u oblasti reforme javne uprave.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa