ARHIVA BROJEVA

VIŠI SUD U BEOGRADU KRIVIČNO PRAVO

Kazna zatvora (Član 45. KZ) i uslovna osuda (Član 66. KZ)

Kada je za krivično delo zaprećena kazna do deset godina, to uključuje mogućnost izricanja i kazne od deset godina.

Naime, osnovano se žalbom javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ukazuje da je prvostepeni sud prilikom odlučivanja o vrsti i visini krivične sankcije koju će izreći okrivljenom, povredio zakon, kada je okrivljenom izrekao uslovnu osudu, jer je u vreme izvršenja krivičnog dela za koje je okrivljeni oglašen krivim, za to krivično delo bila zaprećena kazna zatvora u trajanju od jedne do deset godina (uključujući i kaznu u trajanju od deset godina), a tada važeći član 66. stav 2. KZ je predviđao da se ne može izreći uslovna osuda za krivična dela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od deset godina ili teže kazne, što znači da u konkretnom slučaju prvostepeni sud okrivljenom nije mogao izreći uslovnu osudu.

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 br. 189/21 od 22. marta 2021. i presuda Višeg suda u Beogradu K br. 286/19 od 18. decembra 2020. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, Broj 92/2021, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Vera Sofrenović, sudija Zorana Trajković, sudija Aleksandar Trešnjev i samostalni savetnici - Tatjana Tešić, Dragana Marković, Maša Denić i Ivica Jagodić

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa