ARHIVA BROJEVA

NAKNADA ŠTETE – NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE – STRAH

Nepostojanje osnova za naknadu nematerijalne štete za strah
– Pad drveta na vozilo

U situaciji kada je do oštećenja vozila oštećenog došlo na taj način što je drvo palo preko vozila koje se nalazilo na parkingu, a tužilac se nije nalazio u vozilu niti u njegovoj neposrednoj blizini, nije moglo doći do ugroženosti života oštećenog, a samim tim ni do opravdanog straha povodom štetnog događaja, nema osnova za naknadu nematerijalne štete za pretpljeni strah i pored doživljene akutne stresne reakcije koja se manifestovala strahom.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa