ARHIVA BROJEVA

NEKE DILEME U POGLEDU OSNOVNE ZARADE

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

 

Zaključak: Po slovu zakona odgovaajuća zarada ima različito značenje od osnovne zarade, zarade poosnovu radnog učinka i uvećane zarade. Osnovna zarada se ugovara u neto vrednosti. Njena vrednost može biti manja od vrednosti ugovorene zarade ako zato postoje razumno opravdani razlozi na strani poslodavca. Isplata osnovne zaradeu vrednosti nižoj od ugovorene saglasna je pravu ako odgovara stvarno ostvarenom učinku i vremenu ppovedenom na radu. Mutatis mutandis isto vredi i kada je reč o minimalnoj zaradi koja ima zaštitnu funkciju: zabrane ugovoranja osnovne zarade u nižoj vrednoisti.

Ključne reči: odgovarajuća zarada,zarada, osnovna zarada, zarada za radni učinaк, uvećana zarada, minimalna zarada, cena rada

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa