ARHIVA BROJEVA

PORESKI TRETMAN PRIHODA KOJE FIZIČKO LICE (REZIDENT REPUBLIKE SRBIJE) OSTVARI OD NEREZIDENATA

Samooporezivanje fizičkih lica po osnovu
prihoda iz inostranstva

 

Poreska uprava Republike Srbije je izdala saopštenje 13.10.2020. godine, u kome se navodi da je na osnovu raspoloživih podataka o uplatama iz inostranstva i poređenjima tih podataka sa podnetim poreskim prijavama o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, ustanovila visoku stopu nepoštovanja poreskih propisa i identifikovala ta lica.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa