ARHIVA BROJEVA

PANDEMIJA KORONA VIRUSA I PRAVO NA ŽIVOT

PSIHOLOŠKI I VIKTIMOLOŠKI ASPEKTI KORONE

 

dr Jovan Ćirić, sudija Ustavnog suda Srbije

Ako smo u dosadašnjim raspravama o pravu na život obradili gotovo sve što može ugroziti pravo na život i gotovo svakog onog koji može ugrožavati pravo na život, onda je sasvim logično, u uslovima aktuelne pandemije Korona virusa, da posebnu pažnju posvetimo i najvećim ubicama u ljudskoj istoriji, a to su mikrobi, bakterije i virusi.1 No, aktuelna tema pandemije Korona virusa, otvara i druga pitanja kojima je potrebno posvetiti posebnu pažnju.

Možda bi izlaganje o pandemiji korona virusa trebalo započeti konstatacijom da je na neki način "bolest uslov života",  pre svega u tom smislu da se dobro i zlo međusobno prepliću i da jedno drugo određuju. Moglo bi se reći da je sama smrt kao takva, sastavni deo života, pa na neki način i njegov deo. Radi se o tome, da bi se zlo moglo definisati kao uslov dobra, kao uslov života, kao što je noć uslov dana, da ne bismo mogli znati šta je to dobro, kada ne bi bilo zla.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa