ARHIVA BROJEVA

PRESTANAK RADNOG ODNOSA BEZ PRAVNOG OSNOVA I VRAĆANJE NA RAD

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

 

Ključne reči: vraćanje na rad, ugovoreni poslovi, diskreciono ovlašćenje;

Apstrakt: Iskaz vraćanje na rad svojim pojmovnim sadržajem obuhvata i vraćanje zaposlenog i na ugovorene poslove. To je potpuna restitucija kao posledica nezakonitog osnova raskida radnofunkcionalne veze. Pogrešno je shvatanje da je diskreciono ovlašćenje nadležnog organa poslodavca da nezavisno od toga što ugovoreni poslovi nisu ukinuti može zaposlenog bez procedure izmene ugovorenih uslova rada premestiti na druge poslove 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa