ARHIVA BROJEVA

MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

FISKALNE POGODNOSTI I DIREKTNA DAVANJA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA
U PRIVATNOM SEKTORU

Nenamensko trošenje direktnih
davanja koja su uplaćena
na namenski račun

Odredbom člana 2. tačka 3) Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 ("Službeni glasnik RS", br. 54/20 i 60/20, u daljem tekstu: Uredba) propisano je da direktna davanja iz budžeta privrednim subjektima u privatnom sektoru — uplata bespovratnih novčanih sredstava privrednim subjektima u skladu sa ovom uredbom, mogu da se koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa