ARHIVA BROJEVA

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

u vezi
primene Opšte uredbe o zaštiti podataka
(GDPR)

 

Pojam

Šta je Opšta uredba (GDPR) - Opšta uredba (Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije) o zaštiti lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka?

Opšta uredba (Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije) o zaštiti lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ, doneta je 2016. godine. Na engleskom General Data Protection Ragulation – GDPR.

Rešenja sadržana u Opštoj uredbi predstavljaju nastavak politike na kojoj je zasnovana Direktiva, s tim što se, posle dvadesetogodišnje prakse njene primene, određena rešenja osavremenjuju i uvode se nova, da bi se povećala pravna sigurnost pojedinaca u vezi sa obradom njihovih podataka, kako bi došlo do jačanja poverenja u rukovaoce i obrađivače podataka i do nesmetanog kretanja podataka na tradicionalnom, kao i na digitalnom tržištu, od čega bi, povratno, korist imali i sami rukovaoci i obrađivači podataka, u vidu boljih poslovnih rezultata. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa