ARHIVA BROJEVA

NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE U AKTUELNOJ SUDSKOJ PRAKSI

Darko Rašković,
sudija Osnovnog suda u Kragujevcu

Verba volant scripta manent.

Reči lete, napisano ostaje.

Uvod

Postoji obashrabrujuće veliki broj radova koji su se do sada bavili pitanjem prirode nematerijalne štete, oblika štete i načinom njene naknade da se na prvi mah čini da se o ovim pitanjima ne može reči ništa novo, odnosno ništa što do sad nije već rečeno. Međutim, to je samo površan utisak. Ovo izlaganje će predstavljati skroman pokušaj da se o pomenutoj temi kaže još nešto, možda posmatrano iz druge vizure i sa dodatnom argumentacijom, uz sistematičan pristup novijim odlukama iz aktuelne sudske prakse, ali bez pretenzija da se u okviru ovog skromnog rada analiziraju sve odluke iz aktuelne sudske prakse koje prate ovu temu. Tako nešto ipak nije moguće zbog opširnosti same teme i bogate sudske prakse koja istu prati.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa