ARHIVA BROJEVA

Separat - Jul-Avgust 2021.

RAD, BEZBEDNOST NA RADU I PANDEMIJA

BROJ 7-8. GODINA 2021

JUL-AVGUST 2021.

RAD, BEZBEDNOST NA RADU I PANDEMIJA – Naslovna strana i impresum

RAD, BEZBEDNOST NA RADU I PANDEMIJA – Sadržaj separata

NA RADU I PANDEMIJA – I – Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015, 113/2017 - drugi zakon) – Sadržaj Zakona

RAD, BEZBEDNOST NA RADU I PANDEMIJA – I – Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015, 113/2017 - drugi zakon) – Tekst Zakona

RAD, BEZBEDNOST NA RADU I PANDEMIJA – II – Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 94/2020)

RAD, BEZBEDNOST NA RADU I PANDEMIJA – II – Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima ("Sl. glasnik RS", br. 96/2010, 115/2020)

RAD, BEZBEDNOST NA RADU I PANDEMIJA – III – Zaključak Vlade 05 broj 131-1206/2021 - Preporuka poslodavcima na teritoriji Republike Srbije o omogućavanju zaposlenima iskorištavanja neiskorišćenih godišnjih odmora iz 2019. i 2020. Godine ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)

RAD, BEZBEDNOST NA RADU I PANDEMIJA – III – Zaključak Vlade 50 broj 53-3008/2020-2 - Preporuka poslodavcima u vezi naknada zarada zaposlenima obolelim od zarazne bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2020, 46/2021)

RAD, BEZBEDNOST NA RADU I PANDEMIJA – IV – Izvodi iz Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - Odluka Ustavnog suda, 113/2017, 95/2018 - Autentično tumačenje) – Osnovne odredbe (Predmet, značenje pojmova, osnovna prava i obaveze), Zasnivanje i prestanak radnog odnosa, Radno vreme, Odmori i odsustva, Zaštita zaposlenih, Zarade, naknade i druga primanja

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa