ARHIVA BROJEVA

NEKE DILEME POVODOM ZATEZNE KAMATE U IZVRŠNOM POSTUPKU

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u  Beogradu u penziji

Ključne reči: troškovi postupka, troškovi izvršnog postupka, izvršna isprava, kamata, kamatni početak rešenje o izvršenju, rešenje sa dejstvom rešenja o izvršenju;

Zaključak: Izvršni poverilac ima pravo da u izvršnom postupku ostvari pravo na kamatu na iznos naknade troškova postupka iz izvršne isprave. To njegovo pravo je ex lege vremenski ograničeno od izvršnosti isprave do isplate. U članku je dat osvrt i u odnosu na određena zakonska rešenja na ovu temu. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa