ARHIVA BROJEVA

MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

RAČUNOVODSTVO

Knjiženje faktura u slučaju kada je pravno lice od inostranog dobavljača primilo 16 faktura za mašinu koju uvozi i tih 16 faktura priložilo Upravi carina u postupku carinjenja, a nakon toga inostrani dobavljač šalje drugačije fakture od faktura koje su pratile robu i koje su priložene u postupku carinjenja i navodi da obavezu za isporučenu mašinu pravno lice treba da izmiri tako što će knjižiti i platiti dve fakture koje su primljene poštom, a ne na osnovu 16 ocarinjenih faktura

Zakonom o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 73/19 i 44/21 - dr. zakon) u daljem tekstu: Zakon) uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika, organizacija računovodstva, računovodstvene isprave i vrste poslovnih knjiga, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, Registar pružalaca računovodstvenih usluga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju, izveštaja o korporativnom upravljanju, izveštaji o plaćanjima autoritetima vlasti i nefinansijsko izveštavanje, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa