ARHIVA BROJEVA

NARODNA BANKA SRBIJE Trgovanje devizama s drugim pravnim licem koje nije banka zakonom je zabranjeno i kažnjivo

09.03.2021.

Povodom oglašavanja elektronskih servisa – FX platformi za trgovanje, Narodna banka Srbije još jednom skreće pažnju da, prema Zakonu o deviznom poslovanju, domaća pravna lica i građani Srbije devize mogu kupovati samo od banaka i prodavati ih samo bankama, dok se kupoprodaja efektivnog novca može slobodno obavljati u bankama i ovlašćenim menjačnicama. Prema tome, trgovanje devizama s drugim pravnim licem koje nije banka je zakonom zabranjeno i kažnjivo. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa