ARHIVA BROJEVA

IZMENE ZAKONA Zakon o pečatu državnih i drugih organa

U "Sl. glasniku RS", br. 49/2021, od 04.05.2021. godine, objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa, koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku Republike Srbije" (znači – 12.05.2021), a primenjuje se istekom 30 dana od dana stupanja na snagu (znači – 12.06.2021), osim određenih odredaba (odredba člana 10. koja uređuje način pribavljanja saglasnosti na sadržinu i izgled pečata, u delu koji se odnosi na pečat u formi otiska), a koja se primenjuje od 1. januara 2022. godine.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa