ARHIVA BROJEVA

NOVI ZAKON Zakon o elektronskom fakturisanju

U "Sl. glasniku RS", br. 44/2021, od 29.04.2021. godine, objavljen je Zakon o elektronskom fakturisanju (u daljem tekstu: Zakon).

Zakonom se uređuju - izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura, u transakcijama između subjekata javnog sektora, između subjekata privatnog sektora, odnosno između subjekta javnog i subjekta privatnog sektora i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa