ARHIVA BROJEVA

NASLEĐIVANJE NA OSNOVU ZAVEŠTANJA U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM PRAVU

Ljuba Slijepčević,
Pravosudna Akademija, Novi Sad

 

Uvod

Pravo nasljeđivanja jedno je od ustavnih prava i uređeno je Zakonom o nasleđivanju. Zakonom o nasleđivanju predviđena su dva načina nasleđivanja: na osnovu zakona i na osnovu zaveštanja (testamenta). U postupku raspravljanja zasotavštine utvrđuje se koja imovina čini zaostavštinu ostavioca, ko su naslednici i koja prava iz zaostavštine pripadaju naslednicima, legatarima i drugim licima. Zaveštanjem jedno fizičko lice raspodeljuje svoju imovinu za slučaj smrti. U pitanju je jednostrana izjava volje, znači da nije potreban pristanak nekog drugog lica, za razliku od ugovora koji je uvek dvostran pravni posao koji nastaje saglasnošću volja dva lica. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa