ARHIVA BROJEVA

PONIŠTENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI KAO POSEBNO OVLAŠĆENJE REPUBLIČKE KOMISIJE

Prof. dr Vladimir Kozar,
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu

 

Uvod

Novi Zakon o javnim nabavkama (u daljem tekstu: "ZJN" ili "novi zakon" ili "zakon") objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 91/19 od 24. decembra 2019. godine, a primenjuje se od 1. jula 2020. godine, uz određene izuzetke.1

Kao jedno od posebnih ovlašćenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija), kako bi se njen rad učinio delotvornijim, članom 233. ZJN propisano je poništenje ugovora o javnoj nabavci, koji odgovaraju pojmu rušljivih ugovora, kao posebnoj kategoriji nevažeći pravnih poslova iz čl. 111. ZOO.2 Direktiva 2007/66/EZ reguliše postupak revizije i predviđa mere u odnosu na kršenje, pre svega, odredbi koje se tiču revizije postupka javne nabavke. Kao osnovnu sankciju direktiva predviđa nevažnost preduzetih radnji, odnosno poništenje ugovora, ali tako da tu nevažnost utvrdi revizijsko telo. U skladu sa tim, ZJN daje ovlašćenje Republičkoj komisiji, da u situacijama kada je naručilac povredio propise o javnim nabavkama koji se, pre svega, odnose na postupak zaštite prava, poništi ugovor o javnoj nabavci. Radi se o situacijama kada se ugovor smatra rušljivim u smislu ZOO.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa