ARHIVA BROJEVA

UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM RAVNOPRAVNO UČEŠĆE OSOBA SA INVALIDITETOM U DRUŠTVU

Beograd, 8. april 2021.

 

Vlada Republike Srbije usvojila je, na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Akcioni plan za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom od 2020. do 2024. godine, u periodu od 2021. do 2022. godine. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa