ARHIVA BROJEVA

UGOVOR O ORTAKLUKU U NAŠEM PRAVNOM SISTEMU

Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

1. Poreklo ugovora o ortakluku

U Rimskom pravu postojao je termin societas koji je imao dva različita značenja: označavao je i pravna lica i slobodno ugovarane zajednice koje su dovodile do susvojinskih odnosa među nadničarima.

U klasičnom pravu, ugovor o zajednici (societas) konsensualni, dvostrani i višestrani ugovor koji je nastajao saglasnom izjavom volja zajedničara o tome da stvore zajedničku imovinu, da tom imovinom zajednički gospodare i zajednički dele dobit postignutu zajedničkim gazdovanjem.

Prava zajedničara bila su korelativna obavezama: svaki zajedničar imao je pravo zahtevati da drugi zajedničari u zajednicu unesu ili svu ili deo imovine: da drugi zajedničari učestvuju u radu zajednice, da u zajednicu unesu postignutu dobit i da učestvuju u isplati zarade ili gubitka zajednice.

(Dr Ivo Puhan: "Rimsko pravo"), Beograd. 1969.g. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa