ARHIVA BROJEVA

NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Dr Aleksandra Popović

1. Uvod

Obaveza pribavljanja saglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vreme i radni odnos na određeno vreme u svojstvu pripravnika za više od 70% od ukupnog broja lica, kojima je prestao radni odnos na neodređeno vreme po bilo kom osnovu u prethodnoj kalendarskoj godini, uvedena je s ciljem, da se izvrši kontrola novih zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava. Uslovno zapošljavanje uz saglasnost na određeno vreme, osim u svojstvu pripravnika, angažovanje lica po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge, posredstvom agencije za privremeno zapošljavanje i po drugim osnovama za više od 10% ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vreme, treba da omogući efikasno funkcionisanje korisnika javnih sredstava uz najmanje moguće finansijske rashode. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa