ARHIVA BROJEVA

RADNO VREME

Persida Jovanović,
sudija Apelacionog suda u Beogradu

UVOD

Vremenski period u kojem zaposleni radi na poslovima na koje ga je poslodavac rasporedio od značaja je za obračun njegove zarade. Zakon o radu garantuje pravo zaposlenom na odgovarajuću zaradu. Propisuje elemente odgovarajuće zarade zaposlenog, čiji je sastavni deo pored ostalog zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu zaposlenog. Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu sastoji se od osnovne zarade, dela zarade za radni učinak i uvećane zarade. Prema navedenom zakonu, zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu za rad na dan praznika koji je neradni dan najmanje 110%, za rad noću, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade najmanje 26%, za prekovremeni rad najmanje 26% od osnovice. Opštim aktom i ugovorom o radu mogu da se utvrde i drugi slučajevi u kojima zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu, kao što je uvećanje zarade po osnovu rada u smenama.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa