ARHIVA BROJEVA

RADNO PRAVO

Sentence pripremio: Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

PONIŠTENO REŠENJE
O RAZREŠENJU DIREKTORA I PRAVO NA NAKNADU ŠTETE

Kada je poništeno rešenje o razrešenju tužioca sa dužnosti direktora pre isteka njegovog mandata postoji građanskopravna odgovornost za naknadu štete donosioca toga pojedinačnog pravnog akta.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa