ARHIVA BROJEVA

NAKNADA ŠTETE PODELJENA ODGOVORNOST DOPRINOS U NASTANKU ŠTETE

Nematerijalna šteta za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda
i časti – Doprinos tužilje u nastanku štete

Kada je tuženik oglašen krivim u krivičnom postupku zbog krivičnog dela uvreda iz člana 170. st. 1. KZ, a i oslobođen od kazne primenom čl. 170. st. 4. KZ, tada postoji doprinos tužilje koja je postavila tužbeni zahtev za isplatu nematerijalne štete, u nastanku krivičnopravnog događaja. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa