ARHIVA BROJEVA

OBJAVLJEN ZAKON O KLIMATSKIM PROMENAMA

U “Sl. glasniku RS”, br. 26/2021, od 23.03.2021. godine objavljen je - Zakon o klimatskim promenama.

Ovim zakonom uređuje se

-   sistem za ograničenje emisija gasova sa efektom staklene bašte (u daljem tekstu: GHG) i za prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove,

-   monitoring i izveštavanje o strategiji niskougljeničnog razvoja i njenom unapređenju,

-   program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove,

-   donošenje strategije niskougljeničnog razvoja i programa prilagođavanja na izmenjene klimat-ske uslove,

-   izdavanje dozvola za emisije GHG operateru postrojenja,

-   izdavanje odobrenja na plan monitoringa operatera vazduhoplova,

-   monitoring, izveštavanje, verifikaciju i akreditaciju verifikatora,

-   administrativne takse,

-              nadzor i druga pitanja od značaja za ograničenje emisija GHG i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa