ARHIVA BROJEVA

PREPORUKA VLADE POSLODAVCIMA

OMOGUĆAVANJE ZAPOSLENIMA
ISKORIŠĆAVANJA NEISKORIŠĆENIH GODIŠNJIH ODMORA

U "Sl. glasniku RS", br. 11/2021, od 12.02.2021. godine, objavljen je ZAKLJUČAK VLADE broj 131-1206/2021, kojim se preporučuje poslodavcima (na teritoriji Republike Srbije) da omoguće zaposlenima da iskoriste neiskorišćene godišnje odmore iz 2019. i 2020. godine i koji glasi:

“Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini ("Službeni glasnik RS", broj 9/10) i

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14 i 30/18 - dr. zakon), na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa