ARHIVA BROJEVA

POVODOM PRAVA ZAPOSLENOG NA NAKNADU UMESTO VRAĆANJA NA RAD

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

 

Apstrakt: Naknada umesto vraćanja na rad je pravo zaposlenog kome je nezakonito prestao radni odnos. Ona je njegov supstitut za vraćanje na rad i ostvaruje se pod ex lege propisanim uslovima. To je jedan od, ali ne i jedini način otklanjanja uspostavljanja nezakonito raskinute radnofunkcionalne veze. Međutim, to pravo ne pripada isključivo zaposlenom, jer poslodavac takođe može sprečiti vraćanje na rad zaposlenog uz njegovo ostvarivanje prava na naknadu. U oba slučaja nastupa fikcija da nezakonito raskinut radni odnos nije uspostavljen na zakonit način. U određenim slučajevima isključena je primena ovog instituta

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa