ARHIVA BROJEVA

PREKRŠAJ NEDAVANJA PODATAKA O IDENTITETU LICA KOJE JE UPRAVLJALO VOZILOM

(član 330. stav 1. tačka 23. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
za fizičko lice, član 328. stav 2. tačka 33. istog zakona za preduzetnika
i član 326. stav 1. tačka 60. u vezi stava 2. istog zakona
za pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu)

 

Svetlana Zarubac, master pravnik

1. Uvodna razmatranja

Prekršaji iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima su se nesporno u praksi prekršajnih sudova istakli kao najbrojniji imajući u vidu strukturu predmeta u radu. Ipak, praćenjem prakse prekršajnih sudova uočava se da nisu svi prekršaji iz ove oblasti podjednako zastupljeni u radu, i što je još važnije ne ostavljaju svi nedoumice i nejasnoće u samom postupku. Iz tog razloga, ovaj rad se bavi prekršajem nedavanja podataka o licu koje je upravljalo vozilom u određeno vreme kao deliktom koji je pažnju zavredio obzirom da su postupci za ovaj prekršaj izuzetno česti sa jedne strane, a sa druge jer se u vezi sa ovim prekršajem u praksi javljaju i određene nedoumice i nejasnoće, u cilju davanja odgovora na sporna pitanja, sporne situacije i ukazivanja na eventualne nelogičnosti u zakonskim rešenjima i druge uočene zanimljivosti, sa posebnim osvrtom na sudsku praksu koja se tiče navedenog prekršaja. Kao ovaj prekršaj je sankcionisano postupanje protivno dispozitivnoj odredbi člana 247. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, a njegova suština se ogleda u tome da vlasnik, odnosno korisnik vozila, bilo da je reč o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu, u određenom roku po urednom uručenju poziva upućenom od strane policije ne dostavi tačne i potpune podatke o identitetu lica koje je upravljalo tim vozilom u određeno vreme kada je učinjen primarni prekršaj koji je uočen i konstatovan uređajima za snimanje, dakle bez zaustavljanja vozača, pa samim tim nije ni moguće identifikovati učinioca bez saradnje vlasnika, odnosno korisnika vozila sa nadležnim organima, a nepostupanje ili nepotpuno postupanje po pozivu je i osnova za prekršajnu odgovornost vlasnika, odnosno korisnika vozila. Imajući u vidu da je ova rad i pisan u cilju davanja odgovora na sporna pitanja koja se pojavljuju u praksi, izostala je uobičajena sistematika izlaganja pa su problemi koje se javljaju u praksi vezano za ovaj prekršaj obrađeni kroz posebne delove koji se tiču uručenja poziva upućenog od strane organa unutrašnjih poslova, sadržine samog poziva, radnje izvršenja prekršaja, određivanja vremena izvršenja prekršaja i pitanja vezanih za sankcije za isti, a koji u dobroj meri odgovara i značaju i ozbiljnosti samih nedoumica koje su se pojavile u praksi vezano za ova prekršaj, dok posebni odeljak o sudskoj praksi daje što potpuniji mogući pregled stanja u drugostepenim sudskim odlukama u vreme pisanja ovog rada koji se tiče navedenog prekršaja. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa