ARHIVA BROJEVA

Odlaganje plaćanja dugovanog poreza i doprinosa privrednika za najviše dve godine

Beograd, 24. decembar 2020.

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o potvrđivanju izmene Međunarodne konvencije o harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe, kojim se usaglašava procedura za sve zemlje članice koje su potpisale ovaj međunarodni dokument.

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju između Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa