ARHIVA BROJEVA

KRIVIČNO PRAVO KRIVIČNA DELA PROTIV POLNE SLOBODE Krivično delo Polno uznemiravanje iz člana 182a KZ

Krivično delo Polno uznemiravanje (član 182a KZ)

Kada je okrivljeni sa više svojih mobilnih telefona pozivao i upućivao poruke oštećenoj, a čija sadržina predstavlja povredu dostojanstva ličnosti oštećene u sferi polnog života, ima mesta oglašavanju krivim zbog krivičnog dela Polno uznemiravanje iz člana 182a KZ i izricanje mere bezbednosti oduzimanja predmeta.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa