ARHIVA BROJEVA

PODRŠKA VLADE RADU UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE PRIVREDE

Objavljen i stupio na snagu Program podrške

Isplata bespovratnih - 30.367,00 dinara
- po svakom zaposlenom u ugostiteljstvu i turizmu

U "Sl. glasniku RS", br. 146/2020 od 4. decembra 2020. godine, objavljena je Uredba o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku rada ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Uredba), kojom je utvrđen -  Program rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (koji je odštampan uz ovu Uredbu i čini njen sastavni deo), a koja STUPA NA SNAGU - narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" (dakle – 5. decembra 2020. godine).

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa