ARHIVA BROJEVA

Uvećanja uz penzije (visine do - 35.840,11 dinara)

Počev od penzije za mesec decembar 2020. godine
u iznosu koji su korisnici primili uz penziju za mesec
novembar 2020. godine

U "Sl. glasniku RS", br. 146/2020 od 4. decembra 2020. godine, objavljena je Uredba o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju (u daljem tekstu:Uredba ), koja STUPA NA SNAGU - narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" (dakle – 5. decembra 2020. godine).

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa