ARHIVA BROJEVA

HIDROGRAFSKA DELATNOST

U „Sl. glasniku RS“, br. 9/2020, od 4. februara 2020. godine, objavljen je - Zakon o hidrografskoj delatnosti (u daljem tekstu: Zakon) – koji je stupio na snagu 12. februara 2020. godine (osim odredbi koje se odnose na novouspostavljenu Centralnu bazu hidrografskih podataka, član 4, član 5. stav 4. i član 13. – koji stupaju na snagu - 1. juna 2023. godine).

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa