ARHIVA BROJEVA

VRHOVNI KASACIONI SUD ZAŠTITA ZAKONITOSTI

Izuzeće (član 438. stav 1. tačka 4. ZKP)
Učešće u trećestepenom veću sudije koji je u prethodnom delu postupka učestvovao u veću drugostepenog suda
(koje je ukinulo prvu oslobađajuću presudu)

Obezbeđivanje jedinstvene sudske primene prava (ujednačavanje sudske prakse) kao svoju zakonsku obavezu, u krivičnoj materiji, Vrhovni kasacioni sud ostvaruje pre svega donošenjem odluka u predmetima po zahtevima za zaštitu zakonitosti. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa