ARHIVA BROJEVA

SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA

SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA

Formiranje Registra rizika od katastrofa

 

Način i nadležnosti

Na osnovu člana 22. stav 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi, Vlada je donela i u “Sl. glasniku RS”, br. 122/2020 od 9. oktobra 2020. godine, objavila - Uredbu o obavezama subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama u postupku izrade Registra rizika od katastrofa, načinu izrade Registra rizika od katastrofa i unosu podataka.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa